Ingresar solo letras en un input funcion en php

Fecha Publicación:       10 de Febrero de 2020
Fecha Modificación:       18 de Febrero de 2020
 function soloLetras(e){
    key = e.keyCode || e.which;
    tecla = String.fromCharCode(key).toLowerCase();
    letras = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890";
    especiales = "8-37-39-46";

    tecla_especial = false
    for(var i in especiales){
      if(key == especiales[i]){
        tecla_especial = true;
        break;
      }
    }

    if(letras.indexOf(tecla)==-1 && !tecla_especial){
			//document.frmcontactenos.nick.value="";			
      return false;
    }
  }


Como usarla:

 <input name="nick" type="text" required id="nick" size="15" maxlength="15" 
  onkeypress="return soloLetras(event)" onpaste="return false"/>

 

Articulo : 857 - Veces Leidas
Compartir Articulo: